Srijeda, 03 Prosinac 2014

I Ogulinci će plaćati prirez

Napisao 

Nakon Aktualnog  sata, na kojem je postavljeno 13 pitanja, gradski su vijećnici na 11. sjednici Gradskog vijeća u utorak,  raspravljali o prijedlogu Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ogulina za 2014. godinu.

Izmjene je prezentirala privremena pročelnica Dinka Stipetić, predloživši smanjenje u odnosu na planirani, u iznosu od 2,1 milijun kuna. Glavni su razlozi smanjenje  prihoda od poreza na dohodak i manji povrat poreza na dobit zbog  izmijenjenog Zakona o brdsko planinskom području, čime je Grad „izgubio“ 915.000 kuna, a onda i manji prihodi od poreza na promet nekretnina, komunalne naknade i od prodaje građevinskog zemljišta.

Klub vijećnika HDZ-a i koalicijskih stranaka, rekao je Milan Hudurović, podržava  ove izmjene, dok su se oporbenjaci usprotivili. Daniel Vukelja (SDP) rekao je da se trošilo previše dok se imalo, a njegov stranački kolega Dalibor Domitrović žali što se sarkastično za sve okrivljuju samo država i vlada, dok istodobno gradska vlast ne čini ništa. Gradonačelnik Jure Turković također se okomio na državnu politiku, na što mu je replicirao Ivan Vuković (SDP), te je na koncu 12 vijećnika glasovalo za, dok je 7 bilo protiv predloženog rebalansa.

Na isti je način donijeta i Odluka o uvođenju prireza i to u iznosu od 10 posto. Gradonačelnik Turković pojasnio je kako je prirez, za razliku od mogućeg uvećanja komunalne naknade, socijalno osjetljiviji, te kako će više izdvajati oni koji imaju više.

Hrvoje Jerak rekao je da HSP AS podržava uvođenje prireza, ali uz poruku da se dobivena sredstva iskoriste u korisne projekte, a ne za krpanje proračunskih rupa.
Josip Luketić, HSP, također je bio za uvođenje prireza, zamolivši i gradske službe i tvrtke da se uključe u štednju smanjenjem plaća i naknada.

SDP-ovci Zlatko Mrvoš, Daniel Vukelja i Dalibor Domitrović  uvođenju prireza su  se usprotivili, poručivši vladajućima da su nepripremljeni dočekali najavljene zakonske promjene, da nemaju ni strategiju ni detaljnu analizu, da se ovime i ono malo stručnijih ljudi koji su ovdje ostali tjera iz grada, te  da bi bilo logičnije umjesto prireza uvesti porez na vikendice, prazne poslovne prostore i neobrađena zemljišta.

Jednoglasno je prihvaćen  prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića na javnim površinama Grada Ogulina, prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni u Ogulinu, te prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Donje Dubrave.

Pročitano 1421 puta