Utorak, 18 Travanj 2017

39 je godina Društva za sportsku rekreaciju Ogulin

Napisao/la 
Društvo za sportsku rekreaciju Ogulin danas obilježava 39 godina svog postojanja i uspješnog djelovanja u našem gradu. Osnovano je 18. travnja 1978. godine, pod tadašnjim nazivom Društvo za sportsku rekreaciju «Partizan». Bilo je to formalno i pravno registriranje aktivnosti, koje je grupa entuzijasta, pod vodstvom Radmile Špehar, nastavnice tjelesne i zdravstvene kulture, provodila nekoliko godina. Shvatili su da će službena registracija doprinijeti ozbiljnosti, omogućiti predstavljanje njihovog rada, a i olakšati financiranje, bez čega nema razvoja i opstanka.

Nekoliko godina prije, točnije 1974. godine, tadašnji SIZ za fizičku kulturu poslao je na seminar za animatore sportske rekreacije Radmilu Špehar i njezinog supruga, Josipa Špehara, ljude koji su voljeli sport, pokret i prirodu. Svome znanju pridodali su nove spoznaje i pogled kroz novu prizmu. Odlučili su osmisliti svoje znanje i okupiti djecu i odrasle u bavljenju sportom, koji nije samo za najbolje, već za svih. Započeli su pripreme, organizirali tečaj skijanja za djecu zimi, te logorovanje i nastavu plivanja ljeti za obitelji s djecom. Voditelji tih aktivnosti bili su Radmila Špehar, Josip Špehar i Božidar Sabljak, uz suradnike. Upravo su oni zaslužni za nastanak društva koje danas broji više od 200 članova.

Već peti mandat za redom, na čelu DSR-a nalazi se Bosiljka Dolušić koja je za Radio Ogulin rekla što Društvo trenutno nudi svojim članovima, ali istakla je i činjenicu da su s vremenom stasale neke nove generacije s malo drugačijim interesima od interesa ranije spomenuti entuzijasta.Novi način života, ubrzani tempo, previše vremena za računalima, premalo u prirodi i dvoranama, utjecali su na broj članova većine sportskih udruga, pa tako i DSR-a koje je usprkos tome, svakodnevno nudi sadržaje za svoje članove. Redovito rade na educiranju voditelja te se trude biti u toku s modernom ponudom, novim sportskim teorijama i vještinama.Predsjednica Bosiljka Dolušić posebno je naglasila važnu ulogu osnivačice Društva za sportsku rekreaciju, Radmile Špehar.

Pročitano 551 puta