U četvrtak 14. srpnja održana je 23. sjednica Županijske skupštine Karlovačke županije. Iako izglasavanje dnevnog reda najčešće prođe glatko, ovaj put nije bilo tako. U predviđenih 18 točaka, trebalo je biti i  „Davanje mišljenja za izvlaštenje zemljišta u kamenolomu Zvečaj“.  Međutim, zamolbom Grada Duge Rese, spomenuta točka skinuta je s dnevnog reda ove sjednice. 
Pročelnik Marinko Maradin objasnio je kako Grad Duga Resa traži „skidanje točke“ jer nije bila niti na njihovom Gradskom vijeću, a što je uobičajena praska prije Županijske skupštine. S druge strane, SDP-ov vijećnik Boris Ožanić, bio je mišljenja da se time, po njemu nepotrebnim skidanjem, usporava rad tvrtke kao i njezin napredak. Klub vijećnika HDZ-a zatražio je desetominutnu stanku, nakon koje je sa 20 glasova „za“, spomenuta točka ipak skinuta s dnevnog reda. Dva vijećnika bila su suzdržana, a 13 oporbenih vijećnika bilo je protiv te su nakon toga napustili sjednicu. 
Župan Ivan Vučić iskazao je žaljenje što se oko ovakvih tema politizira. Naime, po njegovim riječima, tvrtki Arkada se zbog ovoga neće dogoditi šteta u poslovanju, a kao najtransparentnija županija u RH, iazšli su u susret Gradu Duga Resi ne forisrajući izglasavanje na ovoj sjednici. Uvjeren je da će se za slijedeću sjednicu ova tema kvalitetnije i bolje pripremiti, a na zadovoljstvo svih.
Zbog manjeg broja vijećnika i broj pitanja na „aktualcu“, bio je oskudan. Većina pitanja bila su vezana za ceste na karlovačkom području. Ogulinac, Vladimir Kubelka pitao je direktora Razvojne agencije KARLA, Viktora Šegrta, mogu li se vlasnici OPG-a i obrta obratiti njima, a sve ne bi li im se pomoglo oko kandidature na natječaje. Odgovor je bio pozitivan. Dakle, svi zainteresirani bez imalo zadrške, mogu potražiti savjete i pomoć u županijskoj razvojnoj agenciji.
Ostale točke više-manje prošle su bez dužih rasprava i polemika. Tako je, primjerice, usvojen Plan zaštite od požara Karlovačke županije te Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije. Vijećnici su raspravljali i o stanju i poticajima u poljoprivredi, kao i o trendovima i kretanjima u turizmu. Oni su za sada zadovoljavajući ali složili su se kako nam svima treba biti u interesu turiste zadržati bar nekoliko dana, a ne samo na noćenju. Da bi to mogli, moramo se potruditi omogućiti dodatne sadržaje i pravovremeno ih uputiti na one potencijale koji im se nude u Karlovačkoj županiji, a ima ih mnogo.
Iako nije nužno, dekan Veleučilišta u Karlovcu, Branko Waserbauer, već tradicionalno je Županijskoj skupštini podnio izviješće o radu ustanove kojoj je na čelu. To izviješće naišlo je na odobravanje i pohvale svih prisutnih vijećnika. 
Na posljednjoj sjednici prije ljetne pauze, između ostalog, govorilo se i o investicijskim ulaganjima u škole i učeničke domove kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini, a Skupština je dobila i novu vijećnicu. Naime, na zahtjev vijećnika Akcije umirovljenici zajedno, Pavla Umnika, njegov mandat stavljen je u mirovanje. To mjesto pripalo je Željki Cindrić koja je prisegnula na mjesto vijećnice Županijske skupštine.
Objavljeno u Županija
 Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA, donedavno je bila jedina županijska agencija kojoj su osnivači bili svi gradovi i općine, što je na 17. sjednici Županijske skupštine prilikom rasprave o stjecanju poslovnih udjela, istakao i njezin direktor Viktor Šegrt:Nažalost, nije moglo tako funkcionirati te je došlo do restrukturiranja, a posljednja je istupila Duga Resa s obrazloženjem da premalo dobivaju u odnosu na ono što ulažu.Iako su istupili, Viktor Šegrt ističe kako će RA i dalje nastojati pomoći onoliko koliko mogu i moraju. Udio koji je imala Duga Rese otkupiti će Karlovačka županija koja će uz Karlovac, Ogulin i Slunj ostati suvlasnik agencije KARLA. 
Žaljenje što neki gradovi izlaze iz vlasničke strukture, ispred Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu, iskazao je Željko Lipošćak:


Kakva je suradnja općina i gradova s agencijom, zanimalo je HSP-ovog vijećnika Jurja Škrtića, a odgovorio mu je direktor KARLE, Viktor Šegrt:

Objavljeno u Županija
Na današnjoj, 16. sjednici Županijske skupštine postavljeno je desetak vijećničkih pitanja.
Vijećnicu Anu Milašinović zanimalo je plaćaju li se stranačke članarine s računa Županije. Pitala je župana Vučića i koliko je u Karlovačkoj županiji zaposleno najbližih rođaka županijskih čelnika. Vijećnika Ožanića zanimalo je što se događa s Poduzetničkim centrom. Uputio je i kritiku Razvojnoj agenciji, a na račun loših web stranica.
Vijećnik Žabčić pitao je koliko je mladih napustilo našu županiju i što možemo učiniti da ih zadržimo. Postavljeno je i pitanje vezano za nogostup u Draganiću. Vijećnik Uđbinac interesirao se kada će biti dovršen, obzirom da je s Hrvatskim cestama potpisan Sporazum o gradnji.
HSS-ov vijećnik Obajdin u prvi plan je stavio sigurnost u Karlovcu. Po njgovim riječima najmanje je desetak maloljetničkih bandi koje haraju gradom, posebice vikendom. Kako ističe, sami bi trebali rješavati taj problem, a ne čekati da to učini netko drugi.
Nakon ove problematike, dotako se dvojezičnih ploča. Smatra da je suvišno i degutantno raspravljati o takvim stvarima. Pitao je župana da li je Zajednica županija učinila nešto po tom pitanju.
Vojarna Luščić i danas je bila aktualna tema. Vijećnika Belavića zanimalo je zašto se ne dodijeli Gradu Karlovcu kako bi se moglo kreuti s uređenjem.
Cesta u Dugoj Resi je prekategorizirana. SDP-ovu vijećnicu Srakovčić zanimalo je tko je inicijator te odluke i zašto je to učinjeno.
Posljendnje pitanje postavio je vijećnik HSP AS-a Željko Bokulić. Zanimalo ga zašto na nedavni obilazak odlagališta otpada na Lemić brdu nisu pozvani svi županijski vijećnici.
Objavljeno u Županija
Proračun Karlovačke županije za 2014. godinu, donijela je Županijska skupština na 5. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. Tada je bio planiran s 149.024.000,00 kn. Međutim, tijekom protekle godine izvršena su četiri rebalansa Proračuna, te je on u konačnici iznosio 161.269.000,00 kuna. Kako ističe župan Vučić, čak tri od ova četiri rebalansa, vezana su za odluke Vlade. Upravo spomenuti rebalansi, prihodi i rashodi, potaknuli su gotovo dvosatnu raspravu vijećnika.
Proračun naše županije ostvaren je s 95,74% planiranih prihoda. Ostvareni prihodi u analiziranom razdoblju 2014. godine, zabilježili su smanjenje u odnosu na usporedno
razdoblje 2013. godine za 0,79%. Najizdašniji izvor sredstava Županijskog proračuna čini prihod od poreza na dohodak, gotovo 35%. Župan Vučić istakao je i kako Karlovačka županija nema nepodmirenih, a dospjelih obaveza, te da je po Nalazu Instituta za javne financije, njezin Proračun na 2. mjestu po transparentnosti.
U konačnici, Godišnje izviješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2014. godinu, prihvaćeno je s 26 glasova od 39 prisutnih vijećnika, 12 ih je bilo protiv,  a
1 suzdržan.
Osim spomenutog Izvješća, prihvaćena je i Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna i to s 37 glasova "za" i 2 suzdržana. Treća točka dnevnog reda bila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna županije za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna. Obje su jednoglasno prihvaćene s 36 glasova "za".
Objavljeno u Županija
Nakon vijećničkih pitanja i odgovora, na novu dužnost prisegnula je i Marija Jelkovac. Od danas će osim pročelnice Upravnog odjela za opće poslove u Gradu Karlovcu, obavljati i funkciju zamjenice predsjednika Županijske skupštine, koju je do sada obavljao pokojni Josip Zaborski.
Objavljeno u Županija
U nizu odgovora koje je vijećnicima dao župan Ivan Vučić, našla se i odlična vijest o Bjelolsici i restoranu na Sabljacima. U drugom krugu natječaja, V2 grupa iz Vinkovaca izlicitirala je ponudu, ali za sada još nije poznat podatak da li je plaćeno u potpunosti.
Objavljeno u Županija
Željko Obajdin, vijećnik HSS-a koji uvijek slikovito opiše situaciju u Županiji, danas je nasmijao vijećnike i slušatelje zaključkom kako ćemo loviti lukom i strijelom, te tako više zarađivati.  Ministru je predložio da probleme krenemo rješavati  sadnjom babmbusovih štapova od kojih bi mogli raditi strelice. Tada bi se i premijer trebao potruditi da spasi Imunološki zavod jer bi vjerojatno trebali i otrove.
Objavljeno u Županija
Željko Lipošćak, vijećnik Županijske skupštine, ukazao je na problem mosta preko Dobre na cesti D42. Istakao je da nova regulacija prometa od 07.11.2014. stvara velike probleme u teretnom prjevozu. Zanima ga da li je ishodovana građevinska dozvola za sanaciju mosta, te da li postoje sredstva za tu investicju i za kada je obnova planirana.
Osim problema s mostom na Dobri, ukazao je i na problem uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Općini Josipdol. Detonacije su jake, čuju se do Ogulina, a pretpostavlja da su i štetne. Pitao je postoji li Studija o utjecaju na okolišu, monitoring i analiza utjecaja na tlo.
Objavljeno u Županija
Na samom početku 15. sjednice Županijske skupštine, nakon minute šutnje za pokojnog zamjenika predsjednika Skupštine Josipa Zaborskog, na njegovo vijećničko mjesto jednoglasno je izabran Ivan Krznarić iz Karlovca. Riječ je o članu HDZ-a, baš kao što je bio i Zaborski.
Objavljeno u Županija