Radio Ogulin

Radio Ogulin

Ponedjeljak, 04 Lipanj 2018

„Recikliraj za bolje sutra“

Grad Ogulin je u suradnji s tvrtkom Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. i općinom Plaški prijavio projekt „Recikliraj za bolje sutra“ za financiranje putem EU fondova.

Smisao ovog projekta je provedba edukativnih i informativnih aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom. Svrha provedbe projekta je izgradnja svijesti građana Ogulina i Plaškog, koji se nalaze na području posebne državne skrbi, o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Provedbom projekta među građanima se promoviraju četiri (4) glavna cilja koja treba ostvariti kako bi se smanjile količine otpada, posebno onog nerazvrstanog, a to su: (1) sprječavanje nastanka otpada, (2) odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) kućno kompostiranje i (4) ponovna uporaba predmeta, saznajemo iz gradske uprave.

Nastanak otpada možemo spriječiti ili smanjiti tako da kupujemo racionalno, biramo veća pakiranja umjesto više manjih, koristimo vrećice za višekratnu uporabu umjesto jednokratnih plastičnih vrećica, namirnice kupujemo planski i onoliko koliko stvarno treba, kako bi smanjili nastanak otpada od hrane, konzumiramo vodu iz slavine koja je u većini slučajeva ispravna kao i voda iz boce.

Kako bi razvili svijest o potrebi za racionalnim gospodarenjem otpadom trebat će ustrajno i kontinuirano educirati građane, posebno mlađe generacije, o važnosti i svrsi odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, o važnosti kućnog kompostiranja, jer u komunalnom otpadu 70-80% volumena se odnosi na biorazgradivi otpad, te o važnosti ponovne i dugotrajnije uporabe predmeta kako bi se očuvali resursi i ostvarilo kružno gospodarstvo.

Vrijednost projekta iznosi pola milijuna kuna, iz fondova EU bi se financiralo 85% vrijednosti projekta dok bi se ostatak financirao iz proračuna Grada Ogulina i općine Plaški, te iz proračuna tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Ove školske godine nastava u osnovnim i srednjim školama završava 15. lipnja. Samim time i provedba projekta “Bez prepreka do životnih kompetencija” ogulinske udruge “Radost” ulazi u završnu fazu. Udruga projekt provodi u suradnji s ogulinskim osnovnim školama, OŠ “Josipdol” iz Josipdola, te Ekonomsko turističkom školom iz Karlovca. Provedbu projekta, iznosom od 229.000,00 kuna, podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Na taj način osiguran je rad šest pomoćnika u nastavi za šestero djece s poteškoćama u razvoju za tekuću školsku godinu.

Cilj projekta je osigurati usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju prilikom izvršavanja zadataka koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu. Kako doznajemo tijekom provedbe projekta nije bilo značajnijih poteškoća, a sve je proteklo u izvrsnom partnerskom ozračju. To se može pripisati odličnoj višegodišnjoj suradnji i stečenom iskustvu udruge i odgojno – obrazovnih ustanova koji zajedničkim snagama već pune četri godine rade na ovoj vrsti projekata.

Podsjećamo kako je početkom siječnja ove godine održan i radni sastanak koji je za cilj imao upoznati predstavnike lokalne vlasti s projektnom tematikom i fazama provedbe. Tada se sastanku odazvala jedino zamjenica gradonačelnika Grada Ogulina Ivana Salopek Šumonja koja je pohvalila nastojanja udruge da radom na projektima premosti poteškće s kojima se svakodnevno susreću njeni članovi.
Projekt službeno završava 30. lipnja, nakon čega će vodstvo udruge i voditeljica projekta Tina Trivanović prionuti izradi opisnog i financijskog izvješća, s pripadajućom dokumentacijom, koje će u ugovorom propisanom roku biti dostavljeno na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Četvrtak, 31 Svibanj 2018

Ogulinski vjernici proslavili Tijelovo

Blagdan je Tijelova kojim se slavi uspostavljanje čina euharistije na Veliki četvrtak na Posljednjoj večeri, odnosno slavi se misterij pretvorbe kruha i vina u Kristovo tijelo i krv.
Tijelovo kao posebni blagdan posvećen slavljenju euharistije nastao je u 13. stoljeću, a na cijelo se zapadno kršćanstvo proširio tek u 14. stoljeću. Prema katoličkom nauku tijelo i krv Kristova u euharistiji su 'istinski, bitno i stvarni prisutni', a misterij pretvorbe kruha i vina događa se po euharistijskoj molitvi koju izgovara svećenik. Svetkovina Tijelova povezana je i s procesijama u kojima svećenik u monstranci (pokaznici) nosi posvećenu hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi cvijeće. 

Svečano je bilo i u Ogulinu. Nakon svete mise predvođene ogulinskim župnikom Josipom Štefančićem, vjernici su se u procesiji uputili ulicama našeg grada kako bi obilježili ovaj veliki blagdan. Na četiri postavljena oltara, svatko je molio za sebe. Molilo se za zdravlje, napredak grada te dobar urod polja.
Gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović, sa suradnicima iz gradske uprave i tvrtke Stambeno komunalno gospodarstvo, održao je u utorak sastanak s predstavnicima općine Čelinac iz Bosne i Hercegovine, kako bi s njihovom razvojnom agencijom i komunalnim tvrtkama dogovorio suradnju na zajedničkom projektu putem kojeg bi povukli sredstva Europske unije namijenjena za zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada. Moguće je da će u projekt biti uključeni i drugi partneri, primjerice iz Crne Gore, kako bi se ostvarila još šira prekogranična suradnja.

Cilj projekta je promovirati i unaprijediti sustav zaštite prirode i okoliša i sustave zbrinjavanja otpada kako bi se zaštitila i očuvala priroda, bioraznolikost i velike zalihe pitke vode te time omogućio održivi razvoj na područjima partnera projekta.
Projekt će se sastojati od tzv. „soft“ i „hard“ komponente. Putem soft komponente provodile bi se aktivnosti kao što su edukacije građana i djece o važnosti brige za okoliš. Pa bi se iz projekta za predškolsku i školsku djecu financirale radionice i edukacije, akcije čišćenja okoliša u kojima bi sudjelovala djeca iz država sudionica projekta, zatim radio emisije kojima bi se građani informirali i educirali, tiskanje letaka i brošura i slične aktivnosti. Putem hard komponente bi se za grad Ogulin financirala nabavka kamiona s opremom za odvoz smeća i čišćenje ulica, te košnju i održavanje zelenih površina.
U Pučkom otvorenom učilištu Igor Salopek, dr. med. održao je predavanje na temu “Utjecaj marihuane na mentalno zdravlje“.
Predavanje je prvenstveno bilo usmjereno mladima na koje se ova tema najviše i odnosi. Naime, mladi se ljudi svakodnevno susreću sa brojnim situacijma gdje se od njih očekuje da donesu prave odluke što učiniti u određenim situacijama, da li se treba povesti za društvom, gdje izaći i sl. Isto tako velik broj mladih ljudi će se naći u situaciji odbiti ili ne ponuđeni joint. Da bi znali odvagnuti situaciju potrebna su im određena znanja o toj temi. Upravo se ovim predavanjem nastoji potaknuti mlade na razmišljanje da se korištenjem tako lako dostupne marihuane čini šteta na zdravlje.
Današnje predavanje su organizirali članovi Savjeta mladih Grada Ogulina u suradnji s Integrativnim centrom mentalnog zdravlja iz Karlovca.
Nakon što je OGportal objavio članak o stanju na gradskom groblju, pod naslovom “Na groblju Sv. Jakov u kontejneru vreće s kostima, crvi, prazni sanduci…”, predstavnici gradske vlasti reagirali su vrlo brzo. Tako je gradonačelnik Dalibor Domitrović, sa zamjenicima Ivanom Salopek Šumonja i Danielom Vukeljom, obišao groblje. Kroz razgovor sa zatečenim zaposlenicima doznali su kako u ovaj kontejner građani često tijekom vikenda odlažu krupni otpad, kao što su madraci, razna plastična ambalaža, namještaj i slično. U trenutku obilaska gradonačelnik i zamjenici zatekli su ispražnjen i očišćen kontejner. Ovim povodom čelni ljudi gradske uprave poslali su priopćenje, u kojem između ostaloga stoji:

"Međutim, za ovakvo stanje ne možemo kriviti građane, već gradski sustav gospodarenja otpadom koji, na žalost, još uvijek nije uređen. Iako nije ispravno ovako odlagati krupni otpad, svakako je i to bolje nego da on završi negdje u šumi pokraj puta. Svaki građanin ima pravo besplatno godišnje na odlagalište Sodol dopremiti 2 m³ krupnog komunalnog otpada.
Ova gradska vlast je odmah po stupanju na dužnost počela intenzivno rješavati desetljećima zanemarivan problem zbrinjavanja otpada. Tako grad Ogulin prvi u Karlovačkoj županiji kreće s izgradnjom reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostane, za koje je već određena lokacije uz gradski pročistač otpadnih voda gdje je i otkupljeno zemljište, a projektiranje spomenutih objekata upravo je u tijeku. Sanacija odlagališta Sodol je također pokrenuta, a pokrenute su i aktivnosti vezane uz nabavku opreme za gospodarenje otpadom (kante, vozila, uređaji za očitavanje). Uskoro će se krenuti s izobrazbom građana na temu razvrstavanja, recikliranja, oporabe i drugih tema koje se tiču zbrinjavanja otpada. Spomenute aktivnosti i projekti će biti prijavljene na natječaje za sufinanciranje iz nacionalnih ili EU fondova, a o uspjehu dobivanja sredstava javnost će svakako biti obaviještena!“ - stoji u priopćenju.
Gradonačelnik Dalibor Domitrović i njegovi zamjenici Daniel Vukelja i Ivana Salopek Šumonja obišli su gradski park, gdje je u tijeku popravak dječjeg igrališta i klupa na kojoj su tijekom zime nastala oštećenja. Dječje sprave su obnovljene, međutim u roku godinu ili dvije, bit će potrebno zamijeniti ih novima, jer ih zbog dotrajalosti više neće biti moguće popravljati. Tako je u tijeku premazivanje drvenih dijelova klupa zaštitnim premazom za drvo.
S ciljem zaštite mališana projektantu koji je radio projekt uređenja gradskog parka dan je nalog da u okvirima vlastitog autorskog rješenja uređenja gradskog parka, osmisli i zaštitnu ogradu između parka i prometnice. Tako bi se djeca koja se igraju na igralištu zaštitila od istrčavanja na prometnicu i od naleta na vozila koja prometuju njome.
Ponedjeljak, 28 Svibanj 2018

I ogulinski GSS-ovci predstavili svoj rad

Proteklog vikenda u Uredu Predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar - Kitarović održan je dan otvorenih vrata na temu „Službe za spašavanje – uvijek uz nas kad je najteže“.
Zajedno s pripadnicima Zapovjedništva specijalnih snaga, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Vatrogascima, Hitnom medicinskom pomoći i Hrvatskim crvenim križom i predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja održali su prezentaciju opreme i postupaka koje provode u akcijama spašavanja. Prezentirana je i izložena oprema, te prijevozna sredstva koja koriste gorski spašavatelji u svojim akcijama.
Na taj su se način građani imali priliku upoznati s načinima pružanja pomoći i ponašanja u kriznim situacijama.
Među predstavnicima HGSS-a iz cijele zemlje bili su i članovi ogulinske stanice koji su predstavili svoj rad.
Milan Poljak od nedavno je novi predsjednik Udruge veterana 143. ogulinske brigade. Jednoglasna je to odluka članova udruge, koji su se okupili u Pučkom otvorenom učilištu na svojoj izbornoj skupštini.
Prema Statutu, dosadašnji predsjednik Željko Lipošćak tu funkciju više ne može obavljati, jer je na čelu udruge bio dva mandata.
Za potpredsjednika članovi su izabrali Nikolu Neralića, a dužnost tajnika obnašati će Željko Osvaldić. Članovi Izvršnog odbora su Zvonko Kovačić, Tone Lipošćak, Tone Radočaj, Boško Bušljeta i Branko Veršec, a članovi Nadzornog odbora Željko Lipošćak, Boško Salopek i Milan Radočaj.
U Sudu časti bit će Zoran Lipošćak, Željko Tonković i Goran Glad.
Na skupštini je odlučeno i da se izmijeni Statut, pa tako više neće biti 14 članova Predsjedništva, nego 9.
Skupštinu je obilježio relativno slab odaziv članova, od ukupno 80 nazočilo ih je, prema izvješću verifikacijske komisije, njih 42.
Pozdravne riječi uputili su im predsjednica Udruge udovica Mira Rumenović, predsjednik ogulinske HVIDR-e Drago Cetinjanin i predsjednik  Hrvatskog časničkog zbora Miko Kolić.
Željko Lipošćak čestitao je na izboru svom nasljedniku Milanu Poljaku, koji je obećao brigu o svakom članu i zahvalio na jednoglasnoj podršci.
Nedjelja, 27 Svibanj 2018

Predstavljen program 13.-og OGFB-a!

Od 08. do 10. lipnja održat će se 13. Ogulinski festival bajke!
Kao i svake godine, pripremljena su tri festivalska dana bogata sadržajem za male i velike. Ulaz na sve predstave, pripovijedanje i koncerte je besplatan. Za pojedine programe je potrebna prethodna najava, u programu se nalaze kontakti na koje se možete javiti voditeljima radionica. Pored bogatog festivalskog programa očekuju vas i slasna iznenađenja naših ugostitelja, obiteljska biciklijada – Ciklobajka, a i ove godine će prometovati eko-turistički vlak Karlek na pravcima Zagreb-Ogulin-Zagreb i Rijeka-Ogulin-Rijeka.
O ovoj temi bit će još dosta govora u našem programu tijekom narednih dana, a do tada kompletan program možete pronaći i pročitati na web stranici Turističke zajednice Grada Ogulina.