Radio Ogulin

Radio Ogulin

Gost u današnjoj emisiji "Oči u oči" bio nam je gradonačelnik Dalibor Domitrović. Govorio je o posljednjoj sjednici Gradskog vijeća, poplavi ali i mnogim aktualnostima u gradu. Ukoliko ste propustili poslušati emisiju, repriziramo ju u 15,30 sati.
Ovog vikenda održava se  2. Međunarodna likovna kolonija “Obojimo godine”, koju organizira Dom za starije i nemoćne Biskup Srećko Badurina. Svečano otvorenje upriličeno je danas, a nazočne je pozdravila ravnateljica Doma Nataša Ivošević Vučković. Svečanom otvorenju nazočio je i gradonačelnik Dalibor Domitrović, a uz ogulinske slikare iz Likovne udruge Frankopan učešće u drugoj koloniji uzeli su i brojni slikari iz cijele Hrvatske.

U večernjim satima slijedi podjela zahvalnica i zajedničko druženje.
"Prima namještaj" danas slavi 10 godina rada u Ogulinu. Tim povodom pripremili su pravu zabavu uz odlične akcije. Osim slavljeničkih cijena, svim kupcima namještaja osigurali su minimalno 30% popusta. Njihovo ljubazno osoblje biti će dobri domaćini, a nude vam i mogućnost plaćanja karticama do 24 rate, bez kamata. Sve koji danas dođu u Primu, časte ručkom. Uz mnogobrojne goste, poslovnicu Prime u Otoku Oštarijskom posjetili su i čelni ljudi Grada Ogulina.
U Velikoj dvorani Gradske knjižnice i čitaonice počela je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Ogulina. Nazočni su svi vijećnici, a raspravljati će o 38 točaka koliko ih se nalazi na današnjem dnevnom redu. Ubrzo nakon "aktualca" uslijediti će rasprava o zasigurno najvažnijoj točki dnevnog reda- Proračunu Grada Ogulina za 2019. godinu. Vijećnici će rapravljati i o porezima Grada Ogulina, socijalnom programu, kulturi, sportu, poduzetništvu, poljoprivredi... Na dvenom redu su i ponude trgovačkih društava Lidar i Montera koji su zainteresirani za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni. Na današnjoj sjednici vijećnicima će, između ostaloga, biti predložene i izmjene i dopune Pravilnika o upisima u Dječji vrtić Bistrac, kao i izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ove ustanove. 


D N E V N I R E D:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ogulina za 2018. godinu,
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Ogulina za 2018. godinu,
4. Prijedlog Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu i Projekcija za 2020. i 2021. godinu
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ogulina za 2019. godinu
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina,
7. Prijedlog Socijalnog programa Grada Ogulina za 2019. godinu
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2019. godinu
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Ogulina za 2019. godinu
10. Prijedlog Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2019. godini,
11. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2019. godinu
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
14. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenezgrade u prostoru za 2019. godinu
15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
16. Prijedlog Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu
17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Ogulina za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ogulina u 2019. godini
18. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Ogulin za 2019. godinu
19. Izvješće o radu i poslovanju Turističke zajednice Grada Ogulina za 2018. godinu,
20. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Ogulina,
21. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
22. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi,
23. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama,
25. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama zauklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Ogulina
26. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Lidar d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin,
27. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude trgovačkog društva Monterra d.o.o. za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ogulin,
28. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Bistrac“,
29. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i kriterijima upisa djece u Dječji vrtić „Bistrac“ Ogulin,
30. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bistrac“ Ogulin,
31. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavičajnog muzeja Ogulin,
32. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin,
33. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu,
34. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Drežnica,
35. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Sveti Petar,
36. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k.o. Ogulinski Hreljin,
37. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potrebe provođenja programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ za područje Grada Ogulina (obuhvat unutar Projekta IV: Gradovi Ogulin i Slunj te Općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Rakovica),
38. Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe za rujan, listopad, studeni i prosinac 2018.godine te siječanj, veljaču, ožujak i travanj 2019. godine
Povodom obilježavanja Europskog tjedna, Grad Ogulin je u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić u Karlovcu predstavio projekte koji se provode na području Ogulina.

Predstavljeni su projekti koje provode državne tvrtke, kao što su Retencija Ogulin i Obilaznica Ogulina, projekti koje provode gradske tvrtke, kao što su daljnja izgradnja kanalizacijskog sustava i vodoopskrbe grada, i projekti koje provodi grad, vezani uz zbrinjavanje otpada, razvoj gospodarstva, brigu o djeci, razvoj prometne infrastrukture i drugih područja o kojima se brine grad.

Tako su predstavljeni projekti sanacija odlagališta Sodol, izgradnja reciklažnog dvorišta, kompostane i sortirnice, projekt prekogranične suradnje INTERREG, projekt uređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta, projekt izgradnje prvog gradskog prometnog prstena (koji uključuje ulice Hačko – Bolnička i A. Šenoe), projekt izgradnje novog dječjeg vrtića, energetskih obnova gradskih sportskih objekata, projekti u funkciji razvoja turizma kao što su rekreativni put oko jezera Sabljaci, uređenja planinarske šetnice Ogulin – Klek i doma na Kleku i rekonstrukcije ulaza u zaštićeni krajolik Klek, više projekata ostalih rekonstrukcija gradskih prometnica i drugi manji projekti.

Grad Ogulin trenutno ima u pripremi ili provedbi projekata ukupne vrijednosti preko 270 milijuna kuna, od čega je za financiranje iz EU fondova u pripremi ili provedbi projekata u vrijednosti preko 80 milijuna kuna i to iz područja gospodarenje otpadom u vrijednosti 38 milijuna kuna, iz područja razvoja prometne infrastrukture 13 milijuna kuna, turizma 10 milijuna kuna, odgoja i obrazovanja 9,3 milijuna kuna, energetske učinkovitosti 7,7 milijuna kuna i vatrogastva 3,5 milijuna kuna.
Nakon razdoblja lošeg vremena, ovaj tjedan su nastavljeni radovi na nerazvrstanoj cesti, oznake OC-341, kroz Vučić selo na potezu od skijališta Vučići do kapelice Svetog Ivana. Trenutno se ugrađuje nosivi asfaltni sloj, a nakon što ovaj posao bude dovršen slijedi ugrađivanje habajućeg sloja, postavljanje vertikalnih prometnih znakova i iscrtavanje horizontalne signalizacije.

Za dovršetak radova potrebno je još tjedan dana lijepog vremena. Radove asfaltiranja izvodi tvrtka Rudar d.o.o..
U današnjoij emisiji "Oči u oči" ugostili smo predsjednicu društva Naša djeca Ogulin, Ljiljanu Kaurić. Saznali smo više o nedavno održanoj skupštini, proteklom radu Društva ali i o planovima za ovu godinu. Obzirom da je DND Ogulin organizator "Dana obitelji" koji će se obilježiti 12. svibnja, Ljiljana Kaurić objasnila nam je na koji će se način obilježiti taj dan. Ukoliko ste propustili emsiju, reprizu ćemo emitirati od 15,30 sati.
Kandidati Hrvatske demokratske zajednice na izborima za Europski parlament Dubravka Šuica, Tomislav Sokol, Željana Zovko, Goran Pauk i Nikolina Brnjac posjetili su u četvrtak Karlovačku županiju. Posjet je počeo u Slunju i Rastokama. Potom su posjetili Saborsko, gdje su položili vijence i zapalili svijeće kod spomen-obilježja, te u Plaškom kod spomenika Dr. Franji Tuđmanu. Za vrijeme boravka u Ogulinu obišli su Ivaninu kuću bajke, družili se s kolegama te održali kraću konferenciju za medije. Dobrodošlicu gostima poželio je predsjednik GO HDZ-a, saborski zastupnik Tomislav Lipošćak.
Kandidat Tomislav Sokol sa zadovoljstvom je istakao da je Hrvatska zemlja koja je polučila dobre rezultate u povlačenju novca iz europskog proračuna:Goran Pauk smatra da je značaj županija veoma važan, a samim time važan je ravnomjeran razvitak svih županija za što će se posebno zalagati:O kontroliranim migracijama govorila je kandidatkinja Željana Zovko:Svoj stav o pristupanju Srbije u Europsku uniju prokomentirala je Dubravka Šuica:Nakon izjava za medije, i gostovanja Dubravke Šuice i Nikoline Brnjac u programu Radio Ogulina, u Gradskoj knjižnici i čitaonici održana je tribina o financiranju iz EU fondova. Obilazak Karlovačke županije završen je u Karlovcu.
Karlovac je od 25. do 27. travnja bio domaćin 11. međunarodnog sajma inovacija  u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA 2019. Sajam je okupio inovatore i udruženja inovatora, poduzetnike, obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, međunarodne i nacionalne gospodarske organizacije, obrazovne institucije te sve one koji su želljeli prezentirati svoje proizvode i usluge, tehničko tehnološka dostignuća ili projekte usmjerene razvoju poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane.

Na sajmu je sudjelovala i Obrtnička i tehnička škola Ogulin koja se predstavila s nekoliko izložaka s kojima su osvojili odlične nagrade. Njihov sakupljač pčelinjeg otrova nagrađen je srebrnom medaljom, dok je cjelokupna paleta izložaka zaslužila zlatnu medalju!

Inače, na sajmu se predstavilo oko 200 izlagača – inovatora i to iz: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Makedonije, Italije, Rumunjske i Islamske Republike Irana. Udruga inovatora Hrvatske i Grad Karlovac organizatori su ove međunarodne izložbe inovacija uz pokroviteljstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Izložbu je otvorio ministar Darko Horvat.
Večeras je u sportskoj dvorani ogulinske gimnazije održana predstava "Sunce djever & Neva Nevičica". Riječ je o modernom prikazu poznate bajke naše Ivane Brlić- Mažuranić, a u izvedbi članova dramske skupine EX Voto na čelu koje je profesorica Martina Zorić. Predstava je na vrlo zanimljiv način utjelovila destke uloga koje su ovi glumci, amateri, odigrali na način da bi im pozavidjeli i mnogi profesionalci. Publika je sa oduševljenjem pratila svaku scenu, a na kraju su njihov trud nagradili dugim, gromoglasnim pljeskom.
Jedino, možda malo žalosti što veći broj njihovih kolega iz razrednih klupa, svojim dolaskom nije podržao njihov rad i trud, a  time i pomogao prijateljima iz škole.
Naime, ova predstava dio je humanitarnog projekta "Sto godina znanja za godinu humanosti" koji su organizirali Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana te Udruga Oda prijateljstvu. Svi posjetitelji i večeras su svojim prilogom pomogli u prikupljanju sredstava za obitelji s više djece.
Ukoliko žalite što predstavu niste pogledali, to možete učiniti i sutra u 20 sati.